Serie katsute mahou shoujo to aku wa tekitai shite ita.